Projekty


Downview

Aplikacja mapowa integrująca ze sobą różne typy danych mapowych – rastrowe i wektorowe. Wykorzystuje WMSy i WMTSy. Posiada możliwość zmiany kierunków.

Oferuję rozbudowaną opcję pomiarów długości i powierzchni oraz pokazuje z dużą dokładnością współrzędne geograficzne w dwóch układach odniesienia.

Link do aplikacji można znaleźć tutaj.