Projekty


Downview

Aplikacja mapowa integrująca ze sobą różne typy danych mapowych – rastrowe i wektorowe. Wykorzystuje WMSy i WMTSy. Posiada możliwość zmiany kierunków. Skalibrowana i zintegrowana warstwa mapy historycznej (usunięto ze względu na prawa autorskie).

Oferuję rozbudowaną opcję pomiarów długości i powierzchni oraz pokazuje z dużą dokładnością współrzędne geograficzne w dwóch układach odniesienia.

Link do aplikacji można znaleźć tutaj.

Merger + Splitter

Program Splitter powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie dla wydajnego cięcia zdjęć (np. dla nauczania maszynowego) na tile o określonej wysokości i szerokości. Naturalnym następstwem tego procesu jest łączenie zdjęć w całość po obróbce pociętych fragmentów. Nigdzie w sieci nie spotkałem się z rozwiązaniem tego problemu wobec tego stworzyłem własne, zunifikowane nazewnictwo i bazując na wyrażeniach regularnych (regexach) stworzyłem Merger.

Jako wyzwanie potraktowałem stworzenie prostego i estetycznego gui w środowisku Kivy. Na chwilę obecną funkcjonuje wyłącznie dla Splittera. W przyszłości planuje dalszy development powyższych jako autorski pakiet „IManip„.