Projekty


Downview

Aplikacja mapowa integrująca ze sobą różne typy danych mapowych – rastrowe i wektorowe. Wykorzystuje WMSy i WMTSy. Posiada możliwość zmiany kierunków. Skalibrowana i zintegrowana warstwa mapy historycznej.

Oferuję rozbudowaną opcję pomiarów długości i powierzchni oraz pokazuje z dużą dokładnością współrzędne geograficzne w dwóch układach odniesienia.

Generator obrysów dla zdjęć lotniczych

Program do wyliczania obrysów zdjęcia na powierzchni ziemii. Bierze pod uwagę wiele parametrów takich jak kąty w samolocie, parametry kamery i soczewki, cechy terenu czy lokalizacja w przestrzeni. Dane wysokościowe pobierane są dynamicznie ze specjalnie spreparowanego NMTa. Wynikiem programu jest zunifikowany plik .shp wraz z atrybutami i wyczerpującym raportem w formacie .pdf i .xls, a wszystko to w strukturze folderów gotowej do kolejnego procesu obróbki. Ponad 1000 linijek kodu oraz synteza języków C++, C# i batcha. Projekt wykonany z DJ. Osobiście odpowiadałem, za część matematyczno-algorytmiczną.

Merger + Splitter

Program Splitter powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie dla wydajnego cięcia zdjęć (np. dla nauczania maszynowego) na tile o określonej wysokości i szerokości. Naturalnym następstwem tego procesu jest łączenie zdjęć w całość po obróbce pociętych fragmentów. Nigdzie w sieci nie spotkałem się z rozwiązaniem tego problemu wobec tego stworzyłem własne, zunifikowane nazewnictwo i bazując na wyrażeniach regularnych (regexach) stworzyłem Merger.

Jako wyzwanie potraktowałem stworzenie prostego i estetycznego gui w środowisku Kivy. Na chwilę obecną funkcjonuje wyłącznie dla Splittera. W przyszłości planuje dalszy development powyższych jako autorski pakiet „IManip„.

LicensePlateBlur

Modyfikacja algorytmu nauczania maszynowego YOLOv5 w celu detekcji bboxów tablic rejestracyjnych i zamazywania ich. Projekt wykonany pod kątem anonimizacji panoram 360 (zintegrowany z blurowaniem twarzy i usuwaniem pojazdu). Poniżej workflow działania programu. Panorama – Detekcja – Blur.

Powstała również modyfikacja modelu detekcji dla zdjęć wykonanych „z ręki”.

Oprogramowanie cechuje się bardzo dobrą wydajnością.