Elementy rzeźby górskiej

on

Artykuł ma na celu przedstawienie formacji skalnych spotykanych w górach. Przykłady tutaj zaprezentowane będą się opierać o formację znajdujące się w Tatrach. Część opisów zostało zainspirowanych książką Zofii i Witolda Paryskich – Encyklopedia Tatrzańska. Elementy są ułożone w kolejności alfabetycznej. Poniższe zdjęcia wykonałem osobiście.

Baszta

Charakterystyczny rodzaj turni przypominający wieżę, niemal pionowe ściany i płaski szczyt.

Bula

Wzniesienie na zboczu góry/w dolinie/na grzbiecie górskim o okrągłym lub kopulastym kształcie, podobne do kopy lecz mniej „samodzielne”

Filar

Wypukła struktura będąca wybitnym i stromym żebrem skalnym lub grzędą. Często stanowi krawędź, w której schodzą się dwie ściany szczytu.

Grań

Grań jest to ostry, stromy i najczęściej skalisty grzbiet górski między dwoma punktami. Na zdjęciu przedstawiona jest grań Sławkowskiego Szczytu widziana od strony Doliny Zbójnickiej wraz z elementami topograficznymi.

Komin

Zagłębienie o charakterze koryta, dość wąskie, głębokie i strome, na ogół posiada trzy ściany, dwie boczne i jedno w głębi.

Koń

Bardzo ostra krawędź skalna (na ogół na grani), po której na można poruszać się jedynie okrakiem.

Siodło

Szeroka przełęcz między dwoma szczytami, lub węższa przełączka między pomniejszymi szczytami grani

Ściana

Stroma, wypłaszczona struktura stanowiąca stok turni lub szczytu. Ściana może być pochylona, pionowa lub nawet przewieszona. W Tatrach najwyższą ścianą jest północna ściana Małego Kieżmarskiego Szczytu. Na zdjęciu przedstawiona jest zachodnia ściana Gerlacha widziana od Doliny Batyżowieckiej.

Turnia

Ostra, skalista forma o stromych, niemal pionowych ścianach. Obok koronny przykład turnii – Spąga (Priečna veža) widziany z okolic Czerwonej Ławki (Priečne sedlo). W polskiej części Tatr znakomita część szczytów nosi w nazwie określenie turnia. Słowackim odpowiednikiem tego określenia jest veža.

Zacięcie

Formacja skalna utworzona przez dwie skalne ściany, schodzące się ze sobą pod kątem ostrym, prostym lub rozwartym, ze szczeliną pośrodku.

Zwornik

Żebro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *