Technologia Łańcucha Bloków – Co to jest Blockchain?

on

Co to jest Blockchain?

Artykuł ten ma za zadanie choć w nikłym stopniu usystematyzować medialny szum i przedstawić użytkownikowi „Jak działa Blockchain?”, zwany również łańcuchem bloków – w sposób możliwie prosty. Technologia Łańcucha Bloków wymaga szerszego spojrzenia na wiele problemów, aby móc ją zrozumieć, dlatego cały poniższy artykuł to zbiór pojęć, które na końcu połączą się w logiczną całość. Podstawowa i jeszcze niekompletna tej technologii definicja brzmi:

Blockchain jest całkowicie rozproszonym systemem rejestrów peer-to-peer, który wykorzystuje jednostkę oprogramowania, składającą się z algorytmu negocjującego treść informacyjną uporządkowanych i połączonych bloków danych, wraz z technologiami kryptograficznymi i bezpieczeństwa służącymi do zapewniania mu integralności i jej utrzymania.

Blockchain możemy również rozpatrywać jako:

  • nazwę struktury danych
  • nazwę pakietu technologii
  • pojęcie zbiorcze dla całkowicie rozproszonych systemów peer-to-peer
  • nazwę algorytmu

Pojęć tych używa się zamiennie, zależnie od kontekstu. Trzeba mieć na uwadze, że Blockchain jest pojęciem niejednoznacznym. W następnych akapitach postaram się przedstawić kilka koncepcji stojących za tą technologią i finalnie rozłożyć definicję na czynniki pierwsze.

Blockchain jako częśc systemów peer-to-peer

Aby zrozumieć czym jest technologia łańcucha bloków, należy najpierw zdefiniować czym są systemy peer-to-peer, bowiem Blockchain jest technologią, która stanowi trzon przyszłości tych systemów.

Systemy peer-to-peer składają się z komputerów (węzłów), które udostępniają bezpośrednio własne zasoby obliczeniowe innym komputerom. Ich zaletą jest udostępnianie użytkownikom bezpośrednich, wzajemnych interakcji zamiast interakcji przez pośredników (zjawisko wykluczania pośredników nazywamy dezintermediacją).

Systemy peer-to-peer pozwalają na:

  • zwiększenie szybkości przetwarzania danych
  • ograniczenie kosztów przez dezintermediację
  • zwiększenie anonimowości wśród użytkowników
  • wyższy poziom niezawodności
  • zdolność do naturalnego rozwoju (poprzez dołączanie nowych węzłów)

Systemy te posiadają pewne wady, jednak jest to temat na osobny post.

Co wspólnego z systemami peer-to-peer ma Blockchain? Otóż ta technologia to potencjalna część systemów peer-to-peer, która zapewnia ich integralność. Integralność to w dużym uproszczeniu niezawodność.

Jak działa algorytm łańcucha bloków?

Algorytm łańcucha bloków jest dość skomplikowany. Jest on dobrze i intuicyjnie opisany w książce Daniela Dreschera – Blockchain, Podstawy Technologii Łańcucha Bloków. W książce tej sam opis algorytmu jest rozbity na kilka rozdziałów. Przydatnym może się również okazać whitepaper Bitcoina.

Generalnie Blockchain opiera się na algorytmie konsensusu. Algorytmy te mają swój podział, którego nazewnictwo zapewne znać będą entuzjaści kryptowalut.

Podział z publikacji naukowej Blockchain for IoT Access Control, Security and Privacy: A Review

Powyższe rodzaje różnią się w niektórych kwestiach ale ogólne działanie się nie zmienia. Postaram się skrótowo i treściwie nakreślić jak działa algorytm łańcucha bloków.


1. Otrzymanie zapytania o nową transakcję (np. przesłanie określonej ilości danej kryptowaluty z portfela na portfel).

2. Transakcja jest rozgłaszana (broadcasting) na poszczególne węzły w sieci peer-to-peer (P2P).

3. Następnie walidowana jest transakcja i reputacja użytkowników stanowiących węzły.

4. Weryfikacja transakcji i połączenie jej z inną transakcją, aby stworzyć nowy blok.

5. Dodanie nowego bloku do istniejącego łańcucha bloków.

6. Transakcja zakończona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.